Μόνωσης Ταράτσας τιμές

Μονώσεις από 11€

Ενδεικτικές Τιμές χωρίς Φ.Π.Α
  • Θερμομόνωση Ταράτσας (κλασική συμβατική) Από 27 € ανά m2
  • Θερμομόνωση Ταράτσας (ανεστραμμένη) Από 30 € ανά m2
  • Εξωτερική Θερμομόνωση τοίχων (Θερμοπρόσοψη) Από 40 € ανά m2
  • Στεγανοποίηση ταράτσας (ασφαλτόπανο) Από 11 € ανά m2
  • Στεγανοποίηση ταράτσας (HyperDesmo) Από 12 € ανά m2
  • Στεγανοποίηση φρεατίων ανελκυστήρων Κατόπιν εκτίμησης